Nowy SuperSAM

+szczegóły projektu

Teren opracowania jest szczególnym miejscem w Warszawie, w świadomości ostatnich pokoleń to miejsce kultowego już dziś Supersamu. Dla architektów wyraz kunsztu projektowego i nowatorstwa, jasny, radosny punkt na mapie szarego zunifikowanego pejzażu komunistycznego miasta. Dla mieszkańców miejsce luksusowych zakupów, zawsze dobrze zaopatrzony sklep, dyżurny obraz propagandy prl-u, ale także miejsce seriali telewizyjnych – symboliczne dla PRL-u. Supersam to duch modernistycznego wizerunku miasta, otwarta zielona przestrzeń, rozwiązanie jak na swoje czasy współczesne i światowe. Transformacja lat ‘90 przyniosła Supersamowi symbol globalizacji w postaci Mcdonalds’a oraz swoistą pauperyzację obiektu zakończoną głośną rozbiórką pomimo licznych protestów.

Projekt realizuje wytyczne programowe i funkcjonalne inwestora.
Główne idee to dopełnienie układu promienistego Placu Unii krytą ulicą – pasażem handlowym, wytworzenie centrum kompozycji w miejscu przecięcia dwóch geometrii miejskich, stworzenie budynku zorientowanego na południe w kierunku ul. Puławskiej, stworzenie układu miejskiego, opartego na serii otwartych na miasto dziedzińców wyniesionych na wyższy poziom w przeciwieństwie do układu koncentrycznego zwróconego do własnego wnętrza – antymiejskiego oraz stworzenie budynku opartego na ujednoliconej powtarzalnej siatce, budynku o zróżnicowanych fasadach odpowiadających lokalnemu kontekstowi. W koncepcji istotne rolę odgrywa: świadoma lokalizacja urbanistyczna wieży i minimalizacja efektu jej skali, rozdrobnienie fasad wzdłóż ul.Puławskiej i Boya (w tym utrzymanie podcienia w skali jednej kondygnacji) oraz zastosowanie współczesnych, technologicznych materiałów.

Uszanowanie historycznego zagospodarowania działki oraz otwarty plan ułatwiło wprowadzenie zieleni stworzając optymalne środowisko pracy, a właściwe uwzględnienie nasłonecznienia i przewietrzania podniosło jakość projektowanego środowiska. W projekcie zaznaczono ponadto symboliczny kształt i lokalizację budynku Supersamu w przestrzeni działki, ukształtowano narożnik ul. Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego w relacji do wartościowej zabudowy mieszkaniowej autorstwa B. Pniewskiego, zachowano w maksymalnym stopniu zieleń istniejąceją oraz wprowadzono akcent wodny o wielkomiejskiej skali.
Teren stać się ma, zgodnie z wytycznymi inwestora, sprawnie funkcjonującym, wielkokubaturowym obiektem biurowo-handlowym wypełniającym większość działki. Ideą jest stworzenie właściwych ram dla prawidłowego skomercjalizowania obiektu i zapewnienia mu maksymalnych powierzchni pod wynajem przy zachowaniu, podkreśleniu i wydobyciu tych cech historii, które będą istotne dla przeniesienia i kontynuacji tradycji miejsca. Projekt realizuje w pełni wytyczne WZiZT, choć ich niektóre zapisy są dyskusyjne czy nawet sprzeczne z analizą obszarową (np. konieczność stosowania podcieni obcych w sąsiedztwie). Tektonika budynku to cztery podstawowe spiętrzone warstwy funkcjonalne. Ostateczna bryła budynku jest wyrazem superpozycji warstw, a ich przenikanie, nakładanie się na siebie i oddziaływanie materiałowe kształtuje fakturę elewacji i dynamizm sylwetki.

  • Lokalizacja: ul. Puławska 2, Warszawa
  • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz, Tomasz Szediw, Arne von Horsten, Marta Pędowska, Daniel Szulowski, Michał Świtalski, Marcin Jeremek, Witold Wyczański, Maciej Kolek, Maciej Gawell
  • Inwestor: Spółdzielnia Spożywców Supersam, BBI Development NFI S.A., Juvenes Sp. z o.o.
  • Kalendarium: konkurs - 2007 - II nagroda
  • Dane obiektu: powierzchnia całkowita: 112 201m2
    powierzchnia netto: 99 507m2
    powierzchnia usługowa: 15 355m2
  • Adnotacje:
zamknij