Budynek biurowy w Warszawie

+szczegóły projektu

Projektowany budynek wypełnia miejsce po wyburzonej kamienicy, odtwarzając ciągłość pierzei ulicy Chmielnej. Zmiana programu budynku z historycznej funkcji mieszkalnej na funkcję biurową z usługami w parterach jest pretekstem do redefinicji charakteru fasady budynku. Ma to być architektura współczesna, zaawansowana technologicznie, harmonijnie skontrastowana z zabudową sąsiednią, zarówno tą XIX-wieczną jak i bezpośrednimi sąsiadami z lat powojennych.
Ulica Chmielna potrzebuje nowych współczesnych akcentów, jej dzisiejszy pieszy charakter oraz nagromadzenie w parterach budynków znaczącego programu gastronomiczno-handlowego wymusza niejako tworzenie atrakcyjnych przestrzennych znaków, przy pełnym respekcie dla wartości urbanistycznych jak linia i skala zabudowy.
Znane z miast europejskich przykłady reprezentacyjnych ulic handlowych, często o charakterze pieszym, ukazują operowanie strategią postrzegania budynku i jego fasady jako znaku, produktu, wzbudzającego ciekawość przechodnia i stającego się znakiem w przestrzeni. Dobór środków wyrazu jest tu zdecydowanie odmienny od klasycznego repertuaru możliwości projektanta fasad. Fasada staje się atrakcyjnym produktem, choć często nie skrywa za sobą – zwłaszcza w wyższych kondygnacjach – funkcji handlowych. Przynależy do ulicy zdominowanej przez handel.

 • Lokalizacja: ul. Chmielna 25, Warszawa
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz, Maciej Kaufman, Piotr Steckiewicz, Agnieszka Szuran, Giandomenico Racamato, Piotr Bujas, Krzysztof Stefaniak, Zuzanna Cichocka
 • Inwestor: AKJ Capital S.A. Warszawa
 • Kalendarium: 2010 - konkurs
  2010-2011 - projekt
  2011-......... - budowa
 • Dane obiektu: Powierzchnia działki: 1 242m2
  Powierzchnia zabudowy: 1 024m2
  Powierzchnia całkowita: 8 307m2
  Powierzchnia użytkowa: 5 815m2
  Powierzchnia użytkowa garażu: 687m2
  Liczba miejsc postojowych: 25
  Powierzchnia tarasów: 109m2
 • Adnotacje:
zamknij