Sąd Rejonowy w Siedlcach

+szczegóły projektu

Zaprojektowany budynek usytuowany jest na narożnej działce przy ul. Kazimierzowskiej i Północnej. Wpisuje się w wytyczone Planem Miejscowym linie obowiązującą i nieprzekraczalną zabudowy. Parking z wydzieloną częścią dla pracowników usytuowano w północnej części działki z wjazdami od ul. Kazimierzowskiej.
Budynek tworzy domknięcie nowej „listwy” usług publicznych realizowanych w otoczeniu Błoń Siedleckich. Stanowić może istotny, północny akcent zespołu usługowego.
Podstawowowe założenia koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej budynku:
Czytelna i spełniająca wymagania powiązań i strefowania typologia. Stworzenie rozpoznawalnego i monumentalnego budynku budującego powagę instytucji w architekturze zewnętrznej oraz przyjaznej, wewnętrznej przestrzeni z zielonym patio. Ukształtowanie budynku podejmujące dialog z otoczeniem poprzez otwarcie widoków i przestrzeni patio na tereny zielone otoczenia. Stworzenie przestrzeni publicznej placu z głównym wejściem do budynku od strony ul. Kazimierzowskiej, tworzące wspólną, reprezentacują strefę wejścia, wspólną dla głównego dojścia od strony miasta jak i od strony parkingu. Piętrowa morfologia funkcji uwarunkowana została planową dostepnością: sale rozpraw biura podawcze zaprojektowano na parterze; są one dostepne z głównego hallu i korytarzy patio oraz związanego z poszczególnymi wydziałami programu biurowego, usytuowanego na kondygnacji +1. W strefie głównego wejścia umieszczono funkcie informacyjne, podawcze Sądu wraz z wydziałem Ksiąg wieczystych na poziomie +1. Od strony placu frontowego podwyższenie bryły tworzy nałożony na główne skrzydła budynku wolumin mieszczący archiwa (+2)  kondygnacji archiwów (+3) oraz kondygnację administracji, kierownictwa wraz z kancelarią tajna (+4). Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony z podwyższonymi zewnętrznymi traktami parteru mieszczącymi pomieszczenia techniczne. Pozawalają one na łatwą dystrybucję na podwyższony poziom prezydiów sal rozpraw z korytarza zapleczowego dla sądziów. Skrzydła budynku łączą, położone pomiędzy nimi: duża sala rozpraw, patio, podniesiona na poziom mezzanino sala konferencyjna. Ich wykończenie za pomocą drewana i ceramiki podkreśla ich specjalną funkcję. Skrzydła łączy przewiązka biurowa, na poziomie +1, zamykającą bryłę budynku od strony pn.-zachodniej. Elewacje zewnętrzne odwzorowują funkcję poszczególnych części gmachu Sądu; część otwarta od strony ronda i placu, tworzy 2  kondygnacyjny wertykalny porządek. Boczne porządki elementów elewacyjnych związane są z programem biurowym. Posiadają w parterze płaską artykulację na odcinku mieszczącym powieszczenia techniczne. Kątowy układ elementów elewacyjnych służy ochronie pokoi przed nadmierym nasłonecznieniem. Wolumin frontowych kondygnacji kierowniczo-administracyjno-archiwalnych posiada artykulację bocznych krótszych ścian w postaci dwukondygnacjowego porządku – tożsamego z porządkiem parteru skrzydeł głównych. Przestrzenie techniczne oraz blok pokoi gościnnych tworzą cofnięte nadstawy na dskrzydłami, stopniujące spadek wysokości całej bryły. Artykulacja architektoniczna budynku stanowi próbę transpozcji esencjonalnej, klasycyzującej architektury modernistycznej na model budynku sądowniczego oraz jego wymagania. Bryła budynku; zwarta i spoista, sprzyja budowaniu kontrastu pomiędzy zewnętrzem, a Instytucją. Jednocześnie zielone patio bezpiecznie ukryte wewnątrz skrzydeł i dostepne w sezonie letnim dla interesantów łamie opresyjny schemat przestrzeni kojarzony z instytucją sądowniczą.

 • Lokalizacja: ul. Kazimierzowska 31a, Siedlce
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz, Piotr Bujas, Krzysztof Stefaniak, Gaweł Tyrała
 • Inwestor: Sąd Okręgowy w Siedlcach
 • Kalendarium: 2011 - konkurs
 • Dane obiektu: powierzchnia działki: 13 880m2
  -zabudowa: 3 809m2
  -zielen: 3 511m2
  -powierzchnia utwardzona: 6 560m2

  powierzchnia zabudowy: 3 809m2
  kubatura: 33 345m3

  powierzchnia netto: 6 614m2
  -użytkowa: 5 363m2
  -komunikacji: 1 251m2
 • Adnotacje:
zamknij