Hotel "Sowa" w Bydgoszczy

+szczegóły projektu

Miejsce to charakteryzuje się zabudową historyczną. Mimo iż kamienice pochodzą z różnych okresów, to stworzyły charakterystyczny, niepowtarzalny klimat.
Ideą uzupełnienia narożnika placu jest odtworzenie tkanki historycznej, w zakresie zarówno urbanistycznym jak i architektonicznym z dodaniem elementów uwspółcześniających.
Założeniem są dwa budynki tworzące wielofunkcyjny kompleks. Jest to połączenie funkcji hotelowej z gastronomią, oraz handlowej i usługowej.
Zastosowany układ urbanistyczny wykorzystujący różnorodność poziomów terenu ulicy Mostowej rysuje plac otwarty w stronę rzeki, który zakończony jest wieżą. Pełni ona funkcję zamkniętego tarasu widokowego oraz stanowi dopełnienie funkcji hotelowej. Obok wież kościelnych, będzie stanowić punktu odniesienia w tej części miasta; staje się ona symbolem tego miejsca. Poprzez „wieżę” wchodzimy do lokalu usuługowego określanego jako informację turystyczną.

 • Lokalizacja: róg ulic Mostowej i Krętej na Starym Mieście w Bydgoszczy
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Witold Wyczański, Tomasz Duszczyk, Marta Pędowska, Ewa Popko
 • Inwestor: Cukiernia SOWA Sp. J.
 • Kalendarium: 2007 - koncepcja
  2009 - projekt budowlany
  .........
 • Dane obiektu: powierzchnia działki: 1 567m2
  powierzchnia zabudowy: 1 554m2
  powierzchnia całkowita: 6 891m2
  powierzchnia użytkowa: 6 004m2
  kubatura: 21 650m2
 • Adnotacje:
zamknij