Bank BRE

+szczegóły projektu

Siedziba BRE Banku w Bydgoszczy konsekwentnie realizuje wizję konkursową. W założeniu miał to być budynek o formie skończonej, zamkniętej, odwołujący się do typologii spichlerzy, odpowiednio uwspółcześniony, realizujący nową funkcję – banku, czyli współczesnego spichlerza pieniądza. Idea projektu wyrosła z chęci uszanowania i wyeksponowania klimatu miejsca – portu i nabrzeża oraz bliskości spichlerzy. Budynek można odczytywać na dwu poziomach. Pierwszy poziom – szybki, instynktowny, powierzchowny – to architektura łatwa w odbiorze, jednoznaczne odwołanie się do zapożyczonej ze spichlerzy formy i położenia; drugi poziom to refleksyjna analiza, wskazująca na transformację dosłownej formy, skomplikowanie detalu, wyrafinowane technologie i ascetyczność doboru materiałów. Projekt stanowi pierwszy element rewitalizacji historycznego centrum Bydgoszczy i jej portowego nabrzeża. 

 • Lokalizacja: ul. Grodzka 19/21, Bydgoszcz
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha
 • Inwestor: BRE Bank
 • Kalendarium: Projekt: 1994
  Realizacja: 2000
 • Dane obiektu: Dane obiektu:
  Powierzchnia zabudowy: 1400 m2
  Powierzchnia użytkowa: 4500 m2
  Powierzchnia całkowita: 4750 m2
  Kubatura: 18500 m3
 • Adnotacje: I nagroda w konkursie 1995
  Nagroda główna w trzeciej edycji konkursu „Życie w architekturze”- nagroda za najlepszy budynek użyteczności publicznej w latach 1989-1999.

  Nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za najlepszy budynkek użyteczności publicznej w latach 1989-1999.

  Nagroda roku Sarp 2000.

  Nominacja do Europejskiej Nagrody Architektonicznej Fundacji Miesa van der Rohe w roku 2004.
zamknij