Koncepcja zabudowy kwartałów 15 i 16 przy Pałacu Kultury i Nauki

+szczegóły projektu

Projekt to studium pokazujące możliwości zabudowy dwóch kwartałów wokół Pałacu Kultury i Nauki wykonany na zlecenie miasta. Problem rewitalizacji pustej i zdegradowanej przestrzeni wokół PKiN jest przedmiotem dyskusji od wielu lat. Obszar objęty opracowaniem to historycznie tereny warszawskiego dworca kolejowego, obecnie położony nad podziemnymi torami. Ideą projektu jest wytworzenie współczesnej pierzei Alei Jerozolimskich, będącej dopełnieniem zachowanego XIX w. fragmentu zabudowy po przeciwnej stronie. To także próba stworzenia otwartych, zielonych przestrzeni publicznych wewnątrz kwartału w miejscu funkcjonującego tu dziś parku, wreszcie strefa bezpośredniego styku z monumentalną bryłą PKiN. Pprojekt pokazuje możliwości zabudowy uwzględniające realia konstrukcyjne wynikające z lokalizacji tuneli kolejowych oraz możliwości wykorzystania cennych detali małej architekturyz okresu powojennego, a także zachowuje i eksponuje zabytkowe modernistyczne budynki Dworca Śródmieście.

  • Lokalizacja: Otoczenie PKiN, Warszawa
  • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha
  • Inwestor:
  • Kalendarium: Projekt konkursowy 2005
  • Dane obiektu: Kwartały biurowo-usługowe
  • Adnotacje:
zamknij