Nowy Urząd Miasta Bydgoszcz i koncepcja rynku staromiejskiego

+szczegóły projektu

Od momentu zburzenia przez hitlerowców naocznego świadka ich zbrodni Stary Rynek przestał być Starym Rynkiem a Bydgoszcz sobą. Zabrakło nagle czegoś ważnego, czegoś istotnego, bo tam na Starym Rynku w Bydgoszczy od wieków uwił sobie swe gniazdo duch miasta…”

Jerzy Sulima Kamiński

Zachodnia pierzeja jest ścianą ostatniej szansy dzięki której Bydgoszcz może odzyskać potwierdzenie swej tożsamości historycznej… dzięki niej gościna przestrzeń Starego Rynku, która od wieków łączyła Bydgoszczan i przybyszów bez względu na ich narodowość, religię i poglądy wreszcie odzyska urodę godną Kazimierzowskiego miasta…”

Andrzej Szwalbe

Szanując emocjonalną potrzebę odbudowy zachodniej pierzei w warstwie zarówno fizycznej, odtwarzającej utracone gabaryty głównej miejskiej przestrzeni miasta jak i symbolicznej , będącej wyrazem czci dla ofiar tragicznych wydarzeń z września 1939 i nostalgią za utraconym klimatem miejsca, opowiadamy się stanowczo za stworzeniem współczesnej formy architektonicznej. Forma ta z racji na symbolikę miejsca powinna nawiązać dialog z przeszłością i zgodnie z filozofią „Ducha Czasu” stanowić współczesny wkład w rozwój żyjącego i zmieniającego się miasta, które zachowuje swą witalność nie przez rekonstrukcję, a budową nowej jakości. Genius Loci zapisany w kształcie historycznych przestrzeni, reliktach ścian, historii wydarzeń powinien zostać maksymalnie wbudowany w nową ideę projektową, odtwarzającą ducha przestrzeni i nadającą współczesnej architekturze odpowiednie znaczenie. Harmonijny kontrast starego i nowego przyczyni się do wykreowania nowej jakościowo, a utracona w swym kształcie i charakterze przestrzeń publiczna powróci w nowej formie dostosowując się do współczesnych potrzeb, czerpiąc jednak swój charakter z ducha miejsca, osadzonego w tradycji. Dlatego myśląc kompleksowo o przestrzeni Rynku świadomie decydujemy się na wprowadzenie kontrastu między pierzeję zachodnią a pierzeje pozostałe - stonowane i o podobnym charakterze typologicznym. Tak też odczytujemy decyzję o wyburzeniu Kaskady - odtworzeniu historycznej linii zabudowy Rynku oraz skali i geometrii przestrzeni urbanistycznej , ulicy Mostowej i Jatek. Projektowana tam architektura powinna stopić się z tłem i nie konkurować z główną funkcją publiczną Rynku-zachodnią pierzeją. Ulica Mostowa pełni w tej kompozycji rolę głównego wejścia na Rynek, jest jedyną ulicą wychodzącą ze środka pierzei. Te działania wraz z odbudową linii zachodniej pierzei mają odtworzyć oryginalny i właściwy utraconej głównej przestrzeni miasta. Zaproponowana przy zwężęniu ul. Mostowej i wejściu na Rynek dominanta - współczesna wieża widoczna na osi mostu mogłaby być w tej sekwencji symboliczną zapowiedzią Ratusza i Rynku, wysuniętą w kierunku rzeki, podkreślającą związek Bydgoszczy z Brdą. Te dwa współczesne akcenty architektoniczne Ratusz i Wieża osadzone w pełni zrekonstruowanej w gabarytach historycznej przestrzeni nadałyby jej współczesny dynamiczny charakter.   • Lokalizacja: Rynek Staromiejski, Bydgoszcz
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz
 • Inwestor: Miasto Bydgoszcz
 • Kalendarium: 2009, Konkurs
 • Dane obiektu: Powierzchnia całkowita: 10052 m², Powierzchnia użytkowa Muzeum: 1960 m²,
  Powierzchnia użytkowa Ratusz, 8092 m²,
  Powierzchnia Całkowita: 11783 m²,
  Powierzchnia Zabudowy: 2731 m²
  Kubatura: 55316 m³
 • Adnotacje:
zamknij