Rozbudowa i modernizacja biblioteki publicznej Miasta Warszawa

+szczegóły projektu

Projekt zakłada uporządkowanie istniejącej struktury stwarzając czytelny i funkcjonalny zespół czytelni z wykorzystaniem atutu miejsca jakim jest budynek zabytkowy. to zamierzenie inwestycyjne nie musi być kosztowne. może przyjąć ramy strategicznego celu długofalowego. ideą projektu jest stworzenie dziedzińca frontowego z dwóch niezależnych dzisiaj dziedzińców wschodniego i zachodniego przez połączenie ich w parterze i przekrycie wspólnym szklanym dachem. dziedzińce te stanowić maja główną przestrzeń publiczną biblioteki z systemem galerii wejściowych czytelni i dwoma windami. punktem centralnym dziedzińca stanie się oficyna budynku przeszyta systemem kładek, z których prowadzą wejścia do poszczególnych czytelni. projekt zakłada czytelne wydzielenie podstawowych funkcji biblioteki w taki sposób, aby maksymalnie uprościć ruch i uatrakcyjnić jej przestrzeń.

Głównym założeniem projektu przekształcenia Biblioteki jest podniesienie rangi historycznego budynku Kierbedziów i uczynienie z niego budynku głównego całego zespołu przez:

– utworzenie w nim zespołu wejściowego wraz z holem głównym i częścią konferencyjną,

– stworzenie jednego głównego poziomu czytelni oraz umieszczenie w tej części na I p. czytelni głównej dostępnej z głównej klatki schodowej i windy,

– zaprojektowanie elewacji frontowej jako współczesnego znaku dającego oprawę dla wejść i podnoszącego rangę historycznego budynku Biblioteki,

– zachowanie otwartego dziedzińca - ogrodu i wyeksponowanie jego przeszłości,

– rozmieszczenie pozostałych funkcji adekwatnie do typu konstrukcji budynku.
 Zaproponowane rozwiązanie porządkuje i hierarchizuje przestrzeń biblioteki wyraźnie wydzielając część zespołu holu głównego z funkcjami towarzyszącymi w tym z zespołem sal konferencyjnych. Proponuje koncentracje czytelni na jednym poziomie minimalizując tym samym migrację czytelników
w budynku i pozwala odkryć im lepiej naturalne piękno zabytkowego obiektu. Celem zmiany fasady głównej plomby jest uzyskanie współczesnego wyrazu architektonicznego, miejskiego budynku publicznego o wysokim prestiżu. Południowa fasada plomby pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku zabytkowego. Stanowić ma ona właściwą oprawę dla wyeksponowania historycznej fasady biblioteki. Widoczną
w skrócie ulicy Koszykowej elewacje zaprojektowano w formie odstawionej od korpusu budynku kamiennej kurtyny o nieregularnych podziałach i głębokim światłocieniu, skrywającą w parterze usługi towarzyszące w postaci księgarni i kiosku.

 • Lokalizacja: ul. Koszykowa 26/28, Warszawa
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz, Michał Brzychcy
 • Inwestor: Miasto Warszawa
 • Kalendarium: konkurs: 2005
  dokumentacja 2008
  realizacja 2013
 • Dane obiektu: Powierzchnia terenu: 3350 m2
  Powierzchnia zabudowy: 2996 m2 / Istniejącej 2 528 m2
  Powierzchnia użytkowa: 15190 m2
  Powierzchnia całkowita: 17743 m2
  Kubatura: 49416 m3
 • Adnotacje: 2005, I nagroda w konkursie - realizacja
zamknij