Galeria Opera w Bydgoszczy

+szczegóły projektu

Projekt galerii handlowej i budynku biurowo-usługowego stanowi jeden z cztery projekty o różnej skali i problematyce dla centrum Bydgoszczy: hotelu w historycznych Młynach Rothera, nowego zagospodarowania Bulwarów Focha na południowym brzegu Brdy, Ratusza w zachodniej pierzei Rynku oraz południowej odcinka ulicy Mostowej. Projekty są wynikiem realizacji spójnej wizji rewitalizacji ścisłego centrum Bydgoszczy oraz próby stworzenia systemu czterech sprzężonych przestrzeni publicznych po obu stronach Brdy (Rynku, Placu Teatralnego, Placu Opery i Parku na wyspie Młyńskiej). Filozofia działań projektowych polega na operowaniu współczesnymi środkami wyrazu przy jednoczesnym odtworzeniu historycznych układów urbanistycznych w tym głownie odtworzeniu ich skali. Działania projektowe służą odbudowie tożsamości miejsca i przywrócenia mu atrakcyjności po okresie zniszczeń wojennych i antymiejskiej polityce lat powojennych.  • Lokalizacja: ul. Focha, Bydgoszcz
  • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz
  • Inwestor: ECE
  • Kalendarium:
  • Dane obiektu:
  • Adnotacje:
zamknij