Rozbudowa szkoły w Konstancinie

+szczegóły projektu

Podstawowe założenia projektu to: zachowanie walorów krajobrazowych miejsca oraz drzewostanu (leśna działka) i redukcja skali zabudowy w połączeniu z dialogiem z istniejącym budynkiem. Nowa architektura Sali sportowej i nowego skrzydła szkolnego harmonijnie dopełnia stateczny główny budynek szkoły. Na działce zastosowano pasmowy układ stref funkcjonalnych: strefa wejścia głównego, strefa zaplecza i parkingów. Stworzono kaskadowe forum szkolne z podcieniem, otwarte na południe z drewnianą posadzką - miejsce integracji, centrum życia szkolnego, przestrzeń na imprezy plenerowe i apele szkolne. Projekt zbudowany został na idei dwóch prostopadłych osi: starej osi szkolnej i poprzecznej wejściowej przecinających się w holu wejściowym. Wytworzenie plenerowego wejścia do zespołu sportowego w formie leśnej alei pozwoliło na uzyskanie otwartej przestrzeń wejściowej wiążącej funkcję sali z wejściem na teren działki. Układ przestrzenny zapewnia niezależne od programu szkoły funkcjonowanie części sportowej wraz z funkcjami towarzyszącymi. Celem obniżenie gabarytu sali została ona głęboko zagłębiona w ziemi. Zasadą kompozycji elewacji był pasowy układ horyzontalny, obniżający skalę, kontrastujący współczesną prostą kubiczną formę z pionami otaczających drzew, oddający klimat leśnej działki Konstancina. Pawilon wejściowy i narożnik stykający się z lasem nawiązuje formalnie do ogrodowej zabudowy drewnianej.

 • Lokalizacja: ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz
 • Inwestor: Gmina Konstancin-Jeziorna
 • Kalendarium: Projekt: 2004-2006
  Realizacja: 2009
 • Dane obiektu: Powierzchnia terenu: 13142 m2,
  Powierzchnia zabudowy:
  Powierzchnia zabudowy: części istniejącej: 1196 m2,
  Powierzchnia zabudowy części nowej: 2173 m2,
  Łączna powierzchnia zabudowy: 3369 m2,
  Powierzchnia użytkowa:
  Powierzchnia użytkowa części istniejącej : 2948,6 m2,
  Powierzchnia użytkowa części projektowanej: 2796,1 m2,
  Łączna powierzchnia po rozbudowie: 5744,6 m2,

  Kubatura: 66400 m3
  Kubatura części istniejącej: 42250,8 m3
  Kubatura części dobudowanej: 24149,2 m3
 • Adnotacje: 2004, I nagroda w konkursie - realizacja,

  2008, Nagroda Ministra Infrastruktury I stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa
zamknij