Muzeum Historii Żydów Polskich

+szczegóły projektu

„Po lin” znaczy „osiedlić się tutaj”, „przybyć tu i zostać” – zobaczyć historię polskich żydów.
Jednym z miejsc, w których żydzi umieścili swoje symboliczne namioty była polska. jej nazwa
w języku hebrajskim ma wyjątkowe znaczenie. Projekt  wykonany został wspólnie z Grupą Projektową Centrala. Znalazł się w finale międzynarodowego konkursu architektonicznego na budynek Muzeum zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika ofiar, na terenach dzielnicy Muranów – poprzednio warszawskiego getta. Projekt nawiązuje architekturą i nastrojem do symboliki i tradycji hebrajskiej. Budynek Muzeum położny jest w centrum istniejącego parku. Od miasta odziela go strefa symbolicznej śluzy – to wyjątkowe miejsce, przestrzeń, która ma służyć jako strefa przejściowa między sacrum a domeną publiczną.
W miastach zamieszkałych przez Żydów, obszar ten był ograniczony przez tzw. Eruv. Logika projektu odpowiada pojęciu przestrzeni postrzeganej w ten właśnie sposób. Budynek to introwertyczny ciemny hol wejściowy – dziedziniec prowadzący do podziemnej ekspozycji z funkcjami towarzyszącymi dostępnymi od zewnątrz.


  • Lokalizacja: kwartał ulic: Zamenhofa, Anielewicza, Lewartowskiego i Karmelickiej, Warszawa Muranów
  • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha,
    Grupa projektowa Centrala
  • Inwestor: Muzeum Historii Żydów Polskich
  • Kalendarium: Konkurs: 2005
  • Dane obiektu:
  • Adnotacje: 2005, Finalista w międzynarodowym konkursie
zamknij