Rozbudowa UMCS w Lublinie

+szczegóły projektu

Projekt jest realizacją programowych założeń konkursowych dla Instytutu Informatyki i Wydziału Fizyki oraz dodatkowo propozycją pełnej integracji trzech Wydziałów w ramach jednego budynku.

Główne założenia:  Jeden budynek trzy wydziały

–Integracja obiektu z otwartymi przestrzeniami publicznymi i budynkami campusu UMCS

–Zachowanie historycznego układu i głównych ciągów pieszych

–Plac południowy wejściowy

–Wyznaczenie kierunku przyszłej spójnej rozbudowy wydziału chemii

–Budynek dostępny przyjazny i otwarty atrakcyjny we wnętrzach i dla przechodniów, dynamiczny i opowiadający swą zewnętrzną skórą o specyfice funkcji

–siła ekonomika integracji

–Nadanie zespołowi budynków cech jednorodności budynek jednorodny stare/nowe

–Wydobycie elementów socrealistycznych jako świadka historii (już zabytku)

–Ekonomika rozwiązań programowych przez scalenie budynku i lepsze wykorzystanie przestrzeni wspólnych

–Nadbudowa i umieszczenie instytutu informatyki nad budynkami istniejącymi a nie obok. • Lokalizacja: Lublin
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz
 • Inwestor: Uniewersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kalendarium: Konkurs: 2007
 • Dane obiektu: Powierzchnia zabudowy: 2 782 m2,
  Powierzchnia całkowita 23 542 m2,
  Powierzchnia użytkowa: 18 340 m2,
  W tym:
  Rozbudowa Instytutu Informatyki 5430 m2,
  Rozbudowa Wydziału Fizyki, 1490 m2,
  Powierzchnie wspólne: 1560 m2,
  Kubatura: 68 150 m3,
  Liczba kondygnacji VI/XIII
 • Adnotacje:
zamknij