Apartamenty Motława - Wyspa Spichrzów

+szczegóły projektu

Idea
Ideą projektu jest odczytanie Genius Loci oraz nakreślenie ram dla przyszłego rozwoju miejsca nadających mu cech współczesnej przyjaznej przestrzeni publicznej, która stanie się atrakcyjnym, silnym i rozpoznawalnym elementem w pejzażu współczesnego Gdańska-miejscem łączącym historię i dziedzictwo kulturowe z potrzebami dnia dzisiejszego zarówno w dziedzinie funkcjonalnej jak i duchowej.

Proces
Projekt jest zapisem idei, procesem dojścia i ustalenia głównych elementów kompozycji przestrzennej, współczesnym odczytaniem historycznego charakteru zabudowy widzianym w kontekście zmiany sposobu użytkowania. Jest to -odbudowa ducha miejsca i nadanie mu nowych współczesnych funkcji potrzebnych dla atrakcyjnego całorocznego życia Miasta z odniesieniami do wielowiekowej historii i tradycji.

Przekaz
Projekt nie jest zamkniętą skończoną kompozycją architektoniczno urbanistyczną, definiującą program, formę i parametry. Pokazuje jedynie strategię zmian a następnie autorską wizję architektury mieszczącą się w ramach przyjętych generalnych założeń, jako ich egzemplifikację. Jest ich weryfikacją i wizualizacją.
Projekt stanowić ma materiał wyjściowy do podjęcia decyzji planistycznych i dalszych etapowych decyzji inwestycyjnych mieszczących się w ramach przyjętej konwencji ideowej.
Projekt określa jedynie niezbędne minima czy warunki konieczne do realizacji idei. Jej finalny kształt jest dziś niewiadomą. Wierzymy jednak, że nakreślone przez nas ramy przyszłych działań, uczynią z Wyspy Spichrzów przestrzeń atrakcyjną, współczesną, całoroczną, będąca częścią historycznego Gdańska, ale zachowującą również swoją odrębność wynikającą ze specyfiki funkcjonalnej i geograficznej Wyspy. Będzie to miasto w mieście, z wszechobecnym duchem historii, klimatem i charakterem, a także wynikającymi z tego nieuchronnie uciążliwościami. Jednak to właśnie ta szczególna specyfika miejsca, intensywność zabudowy, brak zieleni w głównych przestrzeniach publicznych, szum tętniącego życia-gwar, przestrzenie widokowe, program kulturalny, lokalizacja i romantyzm miejsca przyczynią się do realnej i szybkiej odbudowy brakującego centralnego ogniwa w pejzażu Gdańska.

Co i dlaczego odtwarzamy?
Wyspa Spichrzów przechodziła różne koleje losu. Dzieliła z Gdańskiem-Miastem historię od czasów rozwoju, rozkwitu, po przez czas naturalnego schyłku swej świetności, aż po czas wojennego zniszczenia i powojennej stagnacji, a wreszcie powojennej degradacji. Była jego portem i zapleczem magazynowym, w końcu opuszczona ruiną. Rozwój przestrzenny Wyspy to ciągły dynamiczny proces.
Którą z faz rozwoju i ciągłej zmiany należy wyróżnić i przywrócić? Czy plan Bushego jest jedynym i najlepszym źródłem przekazu ikonograficznego i epoką która powinna być bazą odbudowy?
Wydaje się naturalnym przywrócenie w kategoriach nasycenia tkanką miejską klimatu Wyspy Spichrzów z okresu jej największej świetności Polskiego Gdańska XVI-XVII w. Taka też teza przyświeca temu opracowaniu. Projekt jest niejako złożeniem pięciu elementów.
Struktury podziałów parcelacyjnych z planu Bushego
Nasycenia maksymalna tkanką zabudowy odpowiadającą okresowi rozkwitu Wyspy
sygnalnych nieistniejących elementów istotnych dla wizerunku Wyspy – np. ślad po Żurawiu od strony nabrzeża Nowej Motławy (Żuraw Mały-Tylni)
Wspólczesnych elementów potrzebnych dla przejęcia znaczących funkcji o charakterze ogólno miejskim (Plac Wodny, Muzeum Bursztynu) jako nowych dominant Wyspy

Warstwy znaczeniowej (nazewnictwo ulic i spichlerzy, detale, materiał)
Duch miejsca - Ciągłość kompozycyjna
Określenie i odtworzenie ducha miejsca, jego cech charakterystycznych i granicznych jest najistotniejszym a zarazem najtrudniejszym elementem procesu projektowego i decyzyjnego. W dużej mierze jest to element subiektywny – autorski scenariusz, który poza odniesieniami historycznymi, przestrzennymi i estetycznymi musi uwzględniać również realia finansowo programowe. Jest to więc proces wielodyscyplinarny wymagający całościowej wizji, wiedzy i kontrolowanego ryzyka dla realizacji nowej wizji historycznego fragmentu Miasta. Istotnym elementem tego procesu jest też ciągłość kompozycyjna, która sięgając do arsenału technik odtworzeniowych musi je ożywić współczesnym duchem i estetyką. Wywarzenie proporcji między tymi elementami wydaje się kluczem do sukcesu.
 

Klimat miejsca a normatywy urbanistyczno budowlane
Wydaje się, że ranga przedsięwzięcia i cel jaki mu przyświeca powinien być nadrzędny nad niektórymi normatywami, które w swych zapisach uniemożliwiają otrzymanie zakładanej gęstości tkanki miejskiej, szerokości ulic, czy utrzymania poziomu zieleni, która w klimacie Wyspy Spichrzów jest elementem obcym (w głównych przestrzeniach publicznych). To samo dotyczy parkingów.
Zachowane musi być jedynie bezpieczeństwo pożarowe. Może być ono jednak zrealizowane w oparciu o indywidualne opracowanie z przewidzianymi prawem odstępstwami przy zastosowaniu dostępnych technik bezpieczeństwa

Wyspa w pigułce Północny Cypel Wyspy
Dziś nie ma szans na odtworzenie całości charakteru Wyspy Spichrzów. Ostatnia podjęta próba całościowego rozwiązania przestrzennego kształtu Wyspy-Międzynarodowe Warsztaty Projektowe mimo licznych zapowiedzi i śmiałych spójnych wizji planistycznych nie przełożyły się na konkretne decyzje planistyczne czy przestrzenne. Prymat własności nad planowym projektowaniem okazał się porażający. Zabrakło woli politycznej? Czy instrumenty administracyjnego planowania okazały się za słabe w starciu z wolnym rynkiem?
Dziś gdy chaotyczna zabudowa południowych obrzeży Wyspy jest już faktem i nie zrealizowano żadnej z wizji zszycia obu części Wyspy, ostatnią szansą na ocalenie, choć w skondensowanej formie, tego czym była Wyspa Spichrzów jest jej północny cypel. Tu uchwycony powinien zostać niepowtarzalny klimat miejsca.

Ceglane Miasto - Dopełnienie i wyróżnik
Podstawowym materiałem budowlanym fasad i dachów jest cegła, ceramika nadająca obszarowi cechy jednorodnej stylistyki o dominującej jednorodnej barwie i widocznym drobno gabarytowym podziale. Użycie cegły współczesne, zróżnicowane od cegły tradycyjnej do współczesnych elementów ceramicznych o bogatym detalu. Koloryt Wyspy jako jednorodnego zespołu ceglanej zabudowy postrzegany na tle Głównego Miasta powinien być uzupełnieniem, brakującym fragmentem całości, ale jednocześnie pokazywać jej odmienność wynikającą z historycznych funkcji i relacji do Głównego Miasta. Ceglana Wyspa Spichrzów w opracowywanej północnej części stanie się jednoznacznie rozpoznawalnym znakiem współczesnego pejzażu Gdańska z widocznym historycznym rodowodem, atrakcja turystyczną, świadomie ukształtowaną i skończoną strefą miasta.

  • Lokalizacja: Wyspa Spichrzów, Gdańsk
  • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz
  • Inwestor: Apartamenty Motława
  • Kalendarium: konkurs 2010
  • Dane obiektu: Powierzchnia całkowita: 93799 m2,
    Powierzchnia całkowita nadziemna: 72463 m2, Powierzchnia całkowita podziemna: 21336 m2, Powierzchnia użytkowa: 72463 m2, Powierzchnia usług: 32837 m2, Powierzchnia usług (hotel): 10639 m2, Powierzchnia mieszkań: 16974 m2, Powierzchnia garaży: 4236 m2, Powierzchnia Muzeum Bursztynu: 7777 m2
  • Adnotacje: II nagroda w konkursie
zamknij