Nowa Siedziba Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach

+szczegóły projektu

Jednym z archetypów współczesnych mediów, jest neutralność i otwartość światopoglądowa. Budynek siedziby Wydziału Radia i Telewizji współtworzyć ma środowisko sprzyjające kreatywnej pracy i dialogowi różnych osobowości i kierunków. Otwartość twórcza patrona wydziału - K. Kieślowskiego - stała się dla nas inspiracją.
Ze względu na ponadlokalne znaczenie szkoły proponowanym kierunkiem kształtowania tego środowiska jest neutralność oraz wyraźne zarysowanie granic pomiędzy otoczeniem a wnętrzem budynku. Jednocześnie jego architektura, poprzez swój funkcjonalny, rzeczowy charakter wpisuje się w charakterystyczną kanwę śródmieścia Katowic łączącą tradycję miasta przemysłowego i modernizacji.
Praca redaktora, operatora czy montażysty wymaga wyostrzenia uwagi i otwarcia na środowisko ale jednocześnie charakter samej pracy w studio wymaga zapewnienia odpowiedniej atmosfery i izolacji. Dla przestrzennej realizacji tego celu zakłada się wydzielenie od wnętrza działki kwartału z ekranem z zieleni płożącej związanej z tarasowym ukształtowaniem budynku. Frontowa część mieszcząca administrację oddziela pomieszczenia wielofunkcyjnego patio, otoczonego pomieszczeniami programu szkoły, od ulicy. Posiada ona, ze względu na niewielką szerokość i usytuowanie wjazdów do garażu oraz bliskość ruchliwej ul. Warszawskiej, niekorzystne warunki akustyczne. Patio stanowić ma centrum wydarzeń i miejsce gdzie przenikają się wszystkie funkcje - idea studia bez kamer.
Proponowane rozwiązanie stanowi więc rodzaj kontenera dla studiów filmowych, pracowni i zaplecza szkoły. Lokalizacja programu administracyjno-biurowego w linii ulicy umożliwia otwarcie pomieszczeń na ulicę w celu ich prawidłowego doświetlenia oraz zapewnienia kontaktu wzrokowego. Wycofany fragment parteru budynku podkreśla poszczególne strefy wejścia, oraz poszerza przestrzeń pieszą poprawiając dostępność. Podział fasady na partię rozwinięcia oraz cokołu nawiązuje do klasycznej artykulacji obecnej w historycznych budynkach otoczenia. Zastosowanie cegły jako materiału licowego nawiązuje do lokalnej tradycji budowlanej i pozwala scalić skale obiektu z sąsiednimi kamienicami.


 • Lokalizacja: ul. Świętego Pawła, Katowice
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Jacek Chyrosz, Jan Bulanda, Krzysztof Stefaniak, Gaweł Tyrała
 • Inwestor: Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
 • Kalendarium: Konkurs: 2011
 • Dane obiektu: Powierzchnia działki: 2258,0 m2,
  Powierzchnia zabudowy: 2046,3 m2,
  Powierzchnia użytkowa: 5840,5 m2,
  Kubatura obiektu: 28973,9 m3
 • Adnotacje:
zamknij