Adaptacja i uzupełnienie kwartału dawnej fabryki wódek Koneser

+szczegóły projektu

Projekt to kompleksowa rewitalizacja fabryki wódek „koneser”, wartościowego zespołu dziedzictwa przemysłowego, położonego w centrum Starej Pragi. jednym z jego elementów są budynki mieszkaniowo-usługowe oraz budynki biurowe powstałe jako uzupełnienie urbanistyczne historycznego zespołu. zasadą projektową dla nowych uzupełnień stało się domknięcie urbanistyczne ulic i wnętrz pomiędzy zabudowaniami fabryki poprzez stworzenie nowych ram kwartału. posiadają one luki w istotnych miejscach dla otwarcia na mikrownętrza kwartału. architektura i detal budynków zostają jednak, zgodnie z zaleceniami konserwatorskim, rozwiązane jako współczesna wariacja na temat budynku fabrycznego. frontowy budynek biurowy stanowić
ma akcent nowej architektury wpisanej w zachowane sąsiedztwo.
Projekt budynków mieszkaniowo-usługowych, tworzących nową ramę kwartału „Koneser” jest obok renowacji historycznych budynków jednym z elementów adaptacji i rewitalizacji zespołu fabryki.
Otaczająca zabudowa od strony ul. Nieporęckiej i Białostockiej jest niejednolita i pochodzi z różnych okresów – wschodnią pierzeję tworzą kamienice ul. Nieporęckiej oraz wysoka, 12-piętrową zabudowa bloków przy ul. Białostockiej. Budynki tworzą pierzeje niespoistą, przerwaną lukami pustych działek.
Od strony wnętrza kwartału teren planowanych uzupełnień sąsiaduje z zabytkowymi budynkami Rektyfikacji i Kotłowni, a od północy zachował się niski pawilon fabryczny. Od strony naroża ulicy Ząbkowskiej projektowane budynki dowiązują podziałami do zachowanej kamienicy o pseudogotyckiej architekturze. Posiada ona wyraźny trójpodział elewacji na boniowana bazę, rozwinięcie z regularnym rytmem okien oraz zwieńczenie krenelażami.
Architektura nowych uzupełnień stosuje zasadę tworzenia nowego akcentu od strony wnętrz kwartału i harmonijnych pierzei na zewnątrz.
Zwieńczenie ceglanych korpusów budynków stanowi kondygnacja penthousów, która wraz z wertykalnymi akcentami klatek schodowych buduje podział na segmenty – odniesienie do skali i podziałów naprzeciwległych kamienic. Od wnętrza kwartału aktykulacja jest podobna – bazę tworzą pasowe przeszklenia lokali usługowych, zwieńczenie pudełkami penthousów na dachu. Zapleczowe elewacje zyskują głębokość planów ze względu na wysunięcie usługowej bazy tworzące zamknięcie parterów. Współczesne materiały wykończeniowe poprzez kontrast podkreślają autentyzm sąsiednich budynków historycznych. Nowy budynek od strony ul. Białostockiej stosuje podobny detal i materiały otrzymując jednocześnie własną, odrębną artykulację. Uzupełnieniem kwartału jest pawilonu usługowy usytuowany wzdłuż wewnętrznej granicy budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej, który domyka przestrzeń placów wewnetrznych kwartału. Zasada rozwiązań budynku frontowego przy ul. Ząbkowskiej jest odwróceniem tych przyjętych w budynkach biurowo-usługowych. Budynek adaptuje zachowaną piwnicę frontowej hali fabryki, która została zniszczona w trakcie działań wojennych. Zastosowanie współczesnej ceramiki na elewacji koresponduje z resztą budynków fabryki stanowiąc jednocześnie nową identyfikację zespołu.

 • Lokalizacja: ul. Ząbkowska, Warszawa
 • Autorzy: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz, Michał Brzychcy, Piotr Bujas, Blanka Gluzinska, Aleksander Gruszka, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Gaweł Tyrała
 • Inwestor: Juvenes
 • Kalendarium: Konkurs: 2004,
  Projekt: 2006 (masterplan), Koncepcja: 2009-10,
  2010 (budynki mieszkaniowe),
  Projekt techniczny: 2011
 • Dane obiektu: Miejsce: Warszawa-Praga, Kwartał fabryki „Koneser” – ul. Ząbkowska, Nieporęcka, Białostocka
  Obiekt: Masterplan dawnej fabryki wódek.
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa
  Kalendarium:

  Powierzchnia użytkowa mieszkań: 11507 m2,

  Powierzchnia użytkowa usług: 2512 m2,

  Powierzchnia całkowita: 25000 m2
 • Adnotacje: Nagrody: 2005, Pierwsza nagroda w konkursie (2006)
zamknij