Hotel Warszawa, renowacja gmachu TU Prudential

+szczegóły projektu

Prudential jest budynkiem symbolicznym dla Warszawy i jej pejzażu. z jednej strony wspaniała historia rozwoju myśli inżynierskiej, dominanta przestrzenna przedwojennej stolicy, z drugiej tragiczna i bohaterska karta powstańcza i wreszcie niemy świadek powojennej socrealistycznej rozbudowy miasta, aż po całkowitą degradację.
Dziś strasząca, zdegradowana ruina, opuszczony budynek – spełniający rolę gigantycznego nośnika reklamy – czeka na nowe życie. Jakie ono będzie?

Główną ideą projektu jest powrót do modernistycznego pierwowzoru z jego prostą i surową tektoniką. Zgodnie z tym zamiarem zachowano między innymi konstrukcje stalowej wieży jako reliktu epoki, odtworzono elewacje, zwłaszcza fronton oraz założono odbudowę skrzydeł wewnętrznych po ich historycznym obrysie. Ponadto sprowadzenie głównego wejścia na poziom ulicy, związane z projektem nowego zagospodarowania Placu Powstańców Warszawy, miało za zadanie zwiększenie dostępności budynku.
W celu komercjalizacji budynku stworzony został współczesny program użytkowy. Wprowadzone w budynek nowe współczesne funkcje i materiały nie zatarły jego oryginalnego klimatu i ducha miejsca. Harmonijny kontrast nowego ze starym, pokazanie złożonego procesu rozwoju budynku i historycznych nawarstwień jest zabiegiem wzbogacającym przestrzeń i nadającym budynkowi unikatowy charakter.
Istotnym założeniem projektu jest szacunek dla myśli twórczej autorów pierwotnej koncepcji i pełne uszanowanie układu oraz wzajemnych relacji podstawowych, ogólnodostępnych wnętrz budynku. Wnętrza te (hol wejściowy, sień, hol recepcyjny, sala konferencyjna) odrestaurowane dosłownie lub w klimacie epoki narzucą naszym zdaniem historyczny klimat całej przestrzeni wewnętrznej hotelu. Uszanowanie nawarstwień historycznych ukazujących jego zmienne losy i dodanie elementów nowych wpełni wpisuje się we współczesny nurt rewitalizacyjny.
Socrealizm był znaczącym okresem w historii budynku. Jego całkowite wyeliminowanie byłoby zatarciem historii. Z tego też względu proponuje się wykorzystanie elementów rzeźbiarskich frontonu (kariatydy, kolumny) we wnętrzach jako zwieńczenie skrzydła niskiego, na którym opierać się będzie nowy szklany dach stanowiący przekrycie wewnętrznego dziedzińca.
Zabieg ten, będący jednym z przykładów twórczego wykorzystania elementów
rzeźbiarskich epoki socrealistycznej, to też symboliczne połączenie starego
z nowym stanowiący atrakcyjny element we wnętrzu.

 • Lokalizacja: Plac Powstańców Warszawy 9, Warszawa
 • Autorzy: Andrzej Bulanda
  Arne von Hörsten
  Tomasz Szediw
  Philipp Neudeck
  Tomasz Urbański
  Tomasz Duszczyk
 • Inwestor: Polimex-Mostostal
 • Kalendarium: Koncepcja konkursowa 2006
  Koncepcja 2008
  Projekt budowlany 2009
 • Dane obiektu: długość: 55,06m
  szerokość: 33,84m
  wysokość: 66m
  ilość kondygnacji: 19 (w tym 17 nadziemnych)
  powierzchnia działki: 2177m2
  powierzchnia zabudowy: 1886m2
  powierzchnia całkowita: 17600m2
  powierzchnia użytkowa: 13633m2
  kubatura: 62000m3
 • Adnotacje: Projekt w trakcie opracowania części wykonawczej
zamknij